สังคมนิยม สังคมอุดมคติต้องมีทั้งเสมอภาคและเสรีภาพ

ประเทศบางแห่ง เช่น ในยุโรปเหนือเลือกใช้ระบบผสมเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยผสมกับทุนนิยม คือรัฐเข้ามาแทรกแซง ลดการผูกขาด เก็บภาษีคนรวย จัดระบบประกันสังคมและรัฐสวัสดิการให้คนส่วนใหญ่ พวกเขาทำได้ดีในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ดัชนีคุณภาพชีวิตอยู่ระดับต้นๆ ของโลกเพราะการคงมีรัฐบาลกลางแบบมีเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นใช้อำนาจลด

สังคมนิยม สงครามกับฝ่ายซ้าย (War and the Left)

สงคราม รัสเซีย-ยูเครน ก่อให้เกิดการถกเถียงในหมู่บรรดาฝ่ายซ้ายถึงท่าทีของสังคมนิยมต่อสงคราม หากเราหันกลับไปทบทวนท่าทีของมาร์กซิสต์ต่อสงครามในช่วงศตวรรษที่ 19-20 เราจะเห็นได้ว่าสงครามเป็นปัญหาที่มาร์กซิสต์ให้ความสนใจอย่างยิ่ง ผู้นำมาร์กซิสต์อย่างเช่น เฟรดริช แองเกิลส์ ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งในช่วงบั้นปลายของชีวิตครุ่นคิดถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง