ข่าวสังคม “เบิ่งอีสาน” ข่าวสารหลากหลายบ้านเรา

“เบิ่งอีสาน” ชัยภูมิจัดมหกรรมประกวด “ควายงาม” เพื่ออนุรักษ์ควายไทยนครราชสีมา เตรียมก่อสร้าง “ทางแยกต่างระดับแยกโชคชัย” วงเงินงบประมาณ 900 ล้าน แก้ปัญหารถติด ช่วงวันหยุดยาวอำนาจเจริญ ประเมินผลกระทบ กรณี “ไฟไหม้บ่อกำจัดขยะ” พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ ฯลฯ ไปที่ จ.ชัยภูมิ จัดมหกรรมประกวด “ควายงาม” เพื่ออนุรักษ์ควายไทยโดย “นายโสภณ