กระทรวงแรงงาน “กระทรวงแรงงาน” จัดอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะทาง มุ่งเป้าผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงาน”กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” จัดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 มุ่งเป้าผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นคน ที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราววันที่ 19 พ.ย. 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้กระทรวงแรงงาน ดินแดง