อุบัติเหตุ รัฐอุ้ม “ผู้พิการ” ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน สามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือได้

อุบัติเหตุ อุบัติเหตุรถยนต์ล่าสุด 2565  ภาพอุบัติเหตุรถยนต์ล่าสุด  ข่าวอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุรถยนต์ล่าสุด 2565  ภาพอุบัติเหตุ  รถยนต์ล่าสุด  รถชน  อุบัติเหตุซ้ำซ้อน

 

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 13 ราย – MSKH

 

อุบัติเหตุกรมการขนส่งทางบก เปิดให้ “ผู้พิการ จากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุรถยนต์ล่าสุด 2565 ยื่นคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา – 29 ธ.ค. 2565 ในวันและเวลาราชการ สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง แขนเทียม ขาเทียม โลหะดามขา รถสามล้อโยก รถเข็นรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ “ผู้พิการ” ที่จะขอรับอุปกรณ์ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ

 

มอบรถเข็นให้คนพิการและป่วยติดเตียง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อุบัติเหตุรถยนต์ล่าสุด 2565

ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดให้ยื่นภาพอุบัติเหตุรถยนต์ล่าสุด ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด 1. ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน 2. เป็นผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น 3. เป็นผู้พิการที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ รถชนเว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ 4. ไม่เป็นผู้ที่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไข เกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก

 

มอบรถเข็นให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ จังหวัด อุดรธานี

ภาพอุบัติเหตุรถยนต์ล่าสุด