อาชญากรรมออนไลน์ ครม. ผ่านร่างกฎหมายจัดการอาชญากรรมออนไลน์ ระงับธุรกรรมต้องสงสัย เปิดบัญชีม้า

เช็คประวัติอาชญากรรม ออนไลน์  อาชญากรรมออนไลน์ มีอะไรบ้าง  อาชญากรรมออนไลน์ หมายถึง แจ้งความออนไลน์ ตรวจประวัติอาชญากรรม ที่ไหนได้บ้าง  ประเภทอาชญากรรมออนไลน์

 

 

อาชญากรรมออนไลน์   ครม. ผ่านร่างกฎหมายจัดการอาชญากรรมออนไลน์ ระงับธุรกรรมต้องสงสัย เปิดบัญชีม้าประเภทอาชญากรรมออนไลน์ โทษหนักจำคุก ปรับเงินหลักแสนที่ประชุม ครม. (24 ม.ค. 66) เห็นชอบร่าง พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. …. ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างเร่งด่วนป้องกันการถูกหลอกให้โอนเงินทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ที่เปิดบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจประวัติอาชญากรรม ที่ไหนได้บ้างหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินมาใช้ในการกระทำความผิดอาญา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
อาชญากรรมออนไลน์

.

เช็คประวัติอาชญากรรม ออนไลน์

กำหนดให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” เพื่อกำหนดแนวทาง แจ้งความออนไลน์ และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน และมีกรรมการ 8 คน ให้อำนาจสถาบันการเงิน
อาชญากรรมออนไลน์

แจ้งความออนไลน์

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคม อาชญากรรมออนไลน์ หมายถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนได้
อาชญากรรมออนไลน์

อาชญากรรมออนไลน์ มีอะไรบ้าง

– สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง เกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ข้อความสั้นอาชญากรรมออนไลน์ มีอะไรบ้าง เพื่อใช้สืบสวนสอบสวนและป้องกันพร้อมกำหนดเงื่อนไขระงับการทำธุรกรรมต้องสงสัยเป็นการชั่วคราว และสามารถแจ้งข้อมูลหรือหลักฐาน ผ่านทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
.อาชญากรรมออนไลน์

ตรวจประวัติอาชญากรรม ที่ไหนได้บ้าง

สำหรับบทลงโทษ แบ่งเป็น 2 กรณี1) ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรมออนไลน์ มีอะไรบ้าง โดยไม่ได้ใช้งานเองและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้ซิมโทรศัพท์ของตน ซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการทุจริตหรือทำผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ2) ห้ามไม่ให้ผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา เพื่อให้มีการซื้อหรือขายบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช็คประวัติอาชญากรรม ออนไลน์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือซิมโทรศัพท์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดอาญา ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,0000 – 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อาชญากรรมออนไลน์
เครดิต csgoth.com

แนะนำ