คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง  ข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2564  ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ต่างประเทศ  ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2565  สรุปข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2020  ตัวอย่างข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2021

คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการในคดีอาญา กฎหมายกำหนดให้โจทก์ต้องนำสืบพยานหลักฐานถึงขนาดที่ศาลเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดโดย “ปราศจากข้อสงสัย” อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง หากโจทก์นำสืบไม่ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ศาลจะยกฟ้อง และพิพากษาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามที่โจทก์กล่าวหา[1] ดังนั้น การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพยานหลักฐานใดที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายย่อมไม่สามารถนำมาพิจารณาในชั้นศาลได้ข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2564 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง

สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ต่างประเทศ  พยานหลักฐานที่ผู้เสียหายมีเมื่อนำคดีมาแจ้งความ สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ[2] คือ 1. คดีที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดชัดเจน 2. คดีที่พอจะมีหลักฐานให้ตามสืบได้บ้างว่าผู้กระทำความผิดเป็นใคร 3. คดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดเลย ผู้เสียหายทราบแต่เพียงว่าตนถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งจำนวนและคุณภาพของพยานหลักฐานที่ผู้เสียหายมีนั้นจะส่งผลต่อการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนด้วยข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2565

ข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2564

ข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2564

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้นผู้กระทำผิดมักจะปฏิบัติการผ่านทางแพลตฟอร์ม (platform) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Social Network หรือ E-mail ซึ่งกระบวนการสืบหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งการสืบจาก IP Address หรือตรวจสอบจากข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffics data) เพื่อให้ทราบว่าต้นทางที่ส่งมาจากสถานที่ใด รวมถึงกระบวนการที่มีความซับซ้อนอย่างเช่น กระบวนการสร้างค่า Hash  ด้วยสรุปข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ต่างประเทศ

ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ต่างประเทศ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นผู้เสียหายส่วนใหญ่มักจะนำหลักฐานที่เป็นเพียงรูปภาพที่เกิดจากการ Capture ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของตนเองมาเป็นหลักฐานในการแจ้งความ ดำเนินคดี[3] ซึ่งภาพเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการสืบหาผู้กระทำผิดได้ยาก หรือแทบจะระบุตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้เลย จึงต้องมีการนำเอารายละเอียดที่เก็บอยู่ใน log file เพื่อจะนำเอาหมายเลขไอพี (IP Address) มาใช้ในการตรวจหาตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) 2560 นั้น ได้กำหนดขั้นตอนของการเก็บพยานหลักฐานดิจิตอลไว้ โดยกำหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2020

ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2565

ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2565

รับแต่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฯ นี้เท่านั้นที่สามารถเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องได้[4] โดยข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการนั้นถือเป็นพยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Evidence) ที่สำคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ พยานหลักฐานดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Digital Forensics หรือ การพิสูจน์หลักฐานจากทางดิจิทัล[5] เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของพยานหลักฐานด้วย ซึ่งการเก็บพยานหลักฐานดิจิทัลมีอยู่ 3 กระบวนการ ดังนี้ตัวอย่างข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

สรุปข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

สรุปข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

การรวบรวมวัตถุพยานอยู่ที่ต้นทาง คือ ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายจะเป็นคนรวบรวมวัตถุพยาน อย่างเช่น แชทที่มีการพูดคุยกัน รูปภาพที่ส่งมา account ปลอมที่ผู้เสียหายโดนหลอก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมเองของผู้เสียหายหรือจะเป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวมาให้เจ้าหน้าที่เป็นคนรวบรวมตรวจสอบก็ได้[6]ข่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2021 ในส่วนนี้จะเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการหาตัวผู้กระทำความผิด กรณีที่ account ของผู้กระทำความผิดยังไม่ถูกปิดหรือถูกบล๊อคไป ก็ยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกันต่อไปได้ แต่บางกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อกับผู้กระทำความผิดได้แล้วนั้น ก็จะเป็นการยากที่จะติดตามตัวผู้กระทำความผิดคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

 

 

เครติด prachatai

 

ข่าวแนนำ